پکینگ آب بند پیستون پنوماتیک

پکینگ آب بند پیستون (پنوماتیک)

پکینگ‌ پیستون پنوماتیک (بادی) که تقریبا در انواع سیستم‌های آ‌بندی مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد وظیفه دارد پیستون را به طور کامل در برابر لوله سیلندر آب‌بندی کند و حرکت آن را به طور موثر با حداقل اصطلاک و بدون انسداد و مانع تضمین کند. سیل‌های آب‌بندی پیستونی پنوماتیک به دلیل کارایی بالای آنها (قابلیت تحمل فشار عملیاتی بر هر دو طرف آن) با هر شرایط و محیط عملیاتی سازگار می‌شود.

متریال شماره فنی
wdt_ID مشخصات فنی متریال نقشه فنی تصویر مقطع شماره فنی
5 test 2 AIRZET PK | MERKEL COMPACT SEAL AIRZET PK
6 TR200
7 KDN | MERKEL COMPACT SEAL KDN
8 NADUOP | MERKEL COMPLETE PISTON NADUOP
9 NAP210 | MERKEL U-RING NAP 210
10 NAP310 | MERKEL U-RING NAP 310
11 NAP300 | MERKEL U-RING NAP 300
12 NAPN | MERKEL U-RING NAPN
13 Pneuko G | MERKEL COMPLETE PISTON PNEUKO G
14 Pneuko M210 | MERKEL COMPLETE PISTON PNEUKO M 210
به اشتراک بگذارید:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on google
Share on twitter
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu