پکینگ آب بند پیستون هیدرولیک

پکینگ آب بند پیستون (هیدرولیک)

پکینگ‌های آب‌بند پیستون وظیفه‌ دارند پیستون را به طور کامل در برابر لوله‌های سیلندر آب‌بندی کنند و حرکت آن را با حداقل اصطلاک و بدون انسداد تضمین کنند.

پکینگ پیستون تداوم آب‌بندی بین پیستون و مفحظه سیلندر حفظ می‌کند. فشارهای دیفرانسیل بر روی پیستون به منظور باز یا جمع کردن میل پیستون می‌تواند بیش از 400 بار باشد. فشار وارده بر پکینگ آب‌بند پیستون باعث افزایش نیروهای بین پکینگ پیستون و سطح سیلندر شود. بنابراین  خواص سطح سطوح آب‌بندی برای عملکرد آب‌بندی مناسب بسیار حیاتی و بحرانی است.

پکینگ‌های پیستون به طور معمول به نوع تک کاری (فشار عملیاتی بر یک طرف) و نوع دابل اکتینگ (فشار عملیاتی بر هر دو طرف) تقسیم می‌شوند.

متریال شماره فنی
wdt_ID مشخصات فنی متریال نقشه فنی تصویر مقطع شماره فنی
5 NA300 | MERKEL U-RING NA 300
6 NA150 | MERKEL U-RING NA 150
7 NA250 | MERKEL U-RING NA 250
8 NA400 | MERKEL U-RING NA 400
9 T18 | MERKEL U-RING T 18
10 NRS -0215 | MERKEL U-RING SEAL SET 0215
11 NRS -0217 | MERKEL U-RING SEAL SET 0217
12 N | MERKEL U-RING N
13 AU N | MERKEL U-RING AUN
14 TM21 | MERKEL U-RING TM 21
به اشتراک بگذارید:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on google
Share on twitter
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu